۱۳۹۹ دوشنبه ۱۲ خرداد
اداره برنامه ريزي فرهنگي

اداره‌ي اجتماعي و ارزيابي فعاليت هاي فرهنگي اجتماعي

از وظايف هر مجموعه اي شناخت وضعيت موجود، آگاهي از ميزان تحقق رسالت ها و اهداف معين شده فرادستي و ارزيابي حركت آن ها در مسير راهبردها و برنامه هاي تعريف شده براي رسيدن به اهداف است. ارتقا كارآمدي سيستم و رصد فرصت ها، تهديدها، نقاط قوت و ضعف خود براي حركت به سمت تعالي از ضرورت هاي وجود نظارت بر عملكرد و ارزيابي هر سازماني است كه در راستاي تحقق اهداف كلان فرهنگي، لزوم وجود اداره‌ي اجتماعي و ارزيابي فعاليت هاي فرهنگي واجتماعي را نمايان مي سازد. از جمله مهمترين وظايف اين اداره رصد فعاليت‌هاي عمومي- فرهنگي در سطح دانشگاه است و با ارزيابي اين اداره مي‌توان جايگاه دانشگاه را در ارتباط با تدابير كلي برنامه راهبردي واقع‌بينانه ترسيم كرد. بازانديشي راهبرد فرهنگي- اجتماعي ساليانه‌ي دانشگاه يكي از كاركردهاي مؤثر اين اداره است كه به يمن بهره‌مندي از اتاق فكر و حضور استادان مشاور در دانشگاه اميد است كه سال آينده همانند سال‌هاي گذشته، دانشگاه اصفهان بتواند جايگاه برگزيده‌ي خود را در ميان دانشگاه‌هاي سراسر كشور به عنوان دانشگاه مادر حفظ نمايد.

اين اداره فعاليت خود را به طور رسمي از مهرماه سال 1391 آغاز نموده و متشكل از واحدهاي ذيل مي‌باشد:

*واحد آسيب شناسي اجتماعي

*واحد نظارت و ارزيابي

*واحد برنامه ريزي

*واحد مطالعات فرهنگي

*واحد پشتيباني

مدير اداره برنامه ريزي فرهنگي 
دكتر علي قنبري
 
 
* كارشناسي  : علوم اجتماعي - دانشگاه تهران -1374
* كارشناسي ارشد : جامعه شناسي - دانشگاه تهران- 1377
* دكتري : جامعه شناسي مسائل اجتماعي ايران -دانشگاه تهران  -1389 
تاریخ به روز رسانی:
1397/05/13
تعداد بازدید:
1066
Powered by DorsaPortal