۱۳۹۹ دوشنبه ۱۲ خرداد
دفترحمايت و پشتيباني فعاليتهاي علمي –پژوهشي

معرفي دفتر حمايت از فعاليت‌هاي پژوهشي و علمي دانشجويان

اين دفتر در راستاي جهت‌دهي، پشتيباني و حمايت از فعاليت‌هاي علمي - پژوهشي و ايجاد انگيزه و پويايي در ميان دانشجويان فعاليت مي‌كند. هدف اصلي آن تشويق دانشجويان براي فعاليت‌هاي علمي و در عين حال انجام كارهاي تيمي و مشاركت جدّي و فعال دانشجويان مستعد در مسابقات مطرح ملي و بين‌المللي است.

به طور خلاصه در آيين‌نامۀ مربوط به اين دفتر پيش‌بيني شده است كه تعدادي از دانشجويان ضمن تشكيل يك تيم علمي، فعاليت علمي خود را با تأييد و نظارت يك يا چند نفر از اعضاي محترم هيأت علمي دانشگاه، آغاز و بعد از اطمينان از عملي‌بودن و يا ارزشمندي فعاليت هدف‌گذاري‌شده براي بهره‌مندي ازحمايت اين دفتر، فرم «درخواست حمايت» را تكميل مي‌كنند؛ بعد از طي مراحل، حمايت مالي از فعاليت انجام مي‌شود. شرايط استفاده از حمايت مالي در كاربرگ مربوط به آن آورده شده است. اعزام تيم‌ها به مسابقات ملي و بين‌المللي هم مشمول حمايت مي‌شود كه كاربرگ مربوط به آن فرم «اعزام به مسابقات» است. فرم‌هاي مذكور در همين صفحه بارگذاري شده‌اند.

دانشجويان گرامي مي‌توانند فرم‌هاي مذكور را به سركار خانم جواني در طبقۀ بالاي مصلاي «الغدير»، ادارۀ كل امور فرهنگي - دفتر هماهنگي انجمن‌هاي علمي، تحويل دهند.

انواع حمايت‌ها

1- حمايت ازساخت نمونۀ ابتدايي تا حداكثر 75% ازكل هزينۀ لازم ازمحل اعتبارات حوزۀ معاونت پژوهش وفناوري دانشگاه؛

2- هزينۀ شركت درمسابقات معتبر ملي و بين‌المللي از قبيل هزينۀ ثبت نام و بليط رفت و برگشت براي حداكثر دو دانشجو (براي تعداد بيشتر دانشجويان دركميتۀ تخصصي تصميم‌گيري مي‌شود)؛

3- تقدير از تيم‌هاي موفق واستاد ناظر طرح درصورت كسب رتبۀ اول تا سوم و يا 10% رتبه‌هاي اول تيم‌هاي شركت‌كننده، متناسب با نوع و سطح مسابقه؛ اين تقدير به صورت تسهيلات ادامۀ تحصيل درمقاطع بالاتر دانشگاه اصفهان، اعتبار پژوهشي و نظايرآن در چهارچوب ضوابط و مقررات و مطابق با تأييد ابتدايي معاون پژوهش وفناوري دانشگاه و تأييد نهايي هيأت رؤسا انجام مي‌شود.

مسابقات

يكي از شرايط حمايت دفتر و معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه، تأييد اعتبار رويداد از نظر علمي، فني و اجرايي است كه مدير دفتر وكميتۀ تخصصي آن را تعيين ميكنند. در اين زمينه، رويدادهايي مانند جشنواره‌هاي خوارزمي، شيخ بهايي، فارابي و رازي به عنوان رويداد معتبر ملي شناخته مي‌شوند. ساير رويدادهاي ملي و بين‌المللي كه شرايط ذيل را داشته باشند، مدير دفتر و كميتۀ تخصصي آنها را بررسي و در صورت تأييد، براي تصويب نهايي به معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه اعلام مي‌كنند.

1- رويداد، سابقۀ برگزاري مستمر داشته باشد (حداقل 5 دوره براي رويدادهاي ملي و 10 دوره براي رويدادهاي بين‌المللي)؛

2- برگزاري آن در سطح دانشجويي و يا دانش‌آموختگان دانشگاه باشد؛

3- روند داوري معتبر داشته باشد؛

4- در رويداد بين‌المللي، حداقل 15 كشور شركت كرده باشند كه 5 كشور از مجموع شركت‌كنندگان از 50 كشور اول دنيا در زمينۀ توليد علم و فناوري باشند.

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1397/04/20
تعداد بازدید:
849
Powered by DorsaPortal