۱۳۹۹ جمعه ۲ آبان
كانون ها

نام ونام خانوادگي :  فاطمه مرادي

سمت :كارشناس كانونهاي فرهنگي ،هنري واجتماعي

محل خدمت :طبقه پايين معاونت فرهنگي- جنب رستوران ياس 1

شماره تماس :37932224 داخلي 318

   پست الكترونيكي : fatmeh.moradi@yahoo.com  

آنچه كه براي كشور ما وبراي عناصر فرهنگي مهم است گسترش كيفي فرهنگ است يعني تربيت شاعر وهنرمند نويسنده وتربيت كساني كه بتوانند توليد هنري بكنندوپايگاه هنري را پيش ببرند.

مقام معظم رهبري

دانشگاه به واسطه اينكه محلي است براي تعليم وتربيت داراي تقدس ويژه اي است وكانونهاي فرهنگي وهنري واجتماعي وديني  به عنوان محلي براي جذب استعداد هاي دانشجويان در زمينه فرهنگي وهنري واجتماعي مي باشد.كانون‌هاي فرهنگي و هنري از سال 1377 به صورت سازمان يافته و نظام مند تأسيس و در حال فعاليت مي باشندودر زمينه هاي ادبي و هنري (شعر و ادب،هنرهاي نمايشي،تئاتر، موسيقي ،فيلم وعكس ،هنر هاي تجسمي و ...) ديني -  مذهبي (انتظار، عشاق الحسين، فانوس  و ...)  و اجتماعي (ايما، كار آفريني ، هلال احمر،محيط زيست ،ورزش،ميثاق و...) در حال فعاليت هستند.

هم اكنون اين واحدداراي دو ساختمان شماره 1 واقع در طبقه پايين معاونت فرهنگي واجتماعي جنب رستوران ياس 1  وداراي كانونهاي ورزشي ،هلال احمر ،فيلم وعكس ،هنر هاي تجسمي ،تئاتر ،شعر قند پارسي ،موسيقي نيواك ومحيط زيست سبز انديشان مي باشد وساختمان شماره 2 واقع در طبقه فوقاني رستوران ياس 1 روبروي زمين چمن شماره2 و داراي كانونهاي گفتمان فرهنگي ،انتظار ،ايما ،كار آفريني ،كتاب ،ميثاق ،فانوس ،آسيب هاي اجتماعي وقرآن وعترت   مي باشد .

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

ليست كانونها ي فرهنگي وهنري دانشگاه اصفهان سال 1397

رديف

نام كانون

تعداد اعضا

1


2

هلال احمر

 

700

3

ميثاق

 

70

4

عشاق الحسين

250

5

تئاتر

 

170

6

نيواك

 

200

7

قند پارسي

 

200

8

فانوس

 

80

9

انتظار

370

10

ايما

 

170

11

فيلم و عكس

 

 

300

12

ورزشي هدف

 

150

13

كار آفريني

 

100

14

گفتمان فرهنگي

 

100

15

كتاب

 

150

16

قرآن وعترت

 

140

17

دوستداران محيط زيست (سبزانديشان)

 

200


 

 

 

 

 

 

تاریخ به روزرسانی:
1398/08/12
تعداد بازدید:
774
Powered by DorsaPortal