۱۴۰۳ چهارشنبه ۳ مرداد

ميز خدمت دانشجويان

نام خدمت ارائه شده  آدرس ارجاع و پیگیری خدمت نحوه دسترسی
کارشناس مربوطه/ شماره تماس
برگزاری کارگاه های آموزش روزنامه نگاری

منوی آئین نامه ها  نشریات
منوی فرم ها - نشریات
 مراجعه دانشجو به خانه نشریات - امورفرهنگی
 جهت ثبت نام در کلاس مدیریت مطبوعات (ویژه مدیران مسئوول )
صفحه آرایی ویژه سردبیران وشرکت در آزمون دوره ها
ثبت نام در کلاسهای عمومی
(گزارش نویسی،خبرنویس ،مقاله نویسی و...)
             
 خانم موسوی
  03137932223   داخلی  5
 

صدور مجوز نشریه دانشجویی
      
منوی آئین نامه ها -نشریات
منوی فرم ها - نشریات
 
پس از گذراندن دوره های آموزشی،
فرم درخواست مجوز نشریه از کارشناس مربوطه
دریافت و تکمیل و طرح در کمیته ناظر

 خانم موسوی
03137932223   داخلی  5
برگزاری انتخابات اعضای دانشجویی کمیته ناظر
منوی آئین نامه ها -نشریات
منوی فرم ها - نشریات
 
مراجعه دانشجو به خانه نشریات - امورفرهنگی 
اعلام کاندیداتوری  
  ارائه کارنامه دوترم تحصیلی و انجام مراحل مربوطه
( ثبت نام - تاییدیه کمیته انضباطی - تایید یه مدیر فرهنگی )

  خانم موسوی
 03137932223 داخلی 5
انتخابات شورای مرکزی کانونها
منوی آئین نامه ها - کانونها
منوی فرم ها - کانونها

مراجعه دانشجوبه پرتال معاونت فرهنگی اجتماعی و واحد کانونها 
دریافت فرم خام کاندیدای شورا مرکزی کانونها
وتحویل حضوری به کارشناس کانونها
 
  خانم مرادی
 
 03137932223 داخلی  6                                              
صدور مجوز و تشکیل کانون جدید
منوی آئین نامه ها - کانونها
منوی فرم ها - کانونها

 
مراجعه دانشجوبه پرتال معاونت فرهنگی اجتماعی و واحد کانونها
دریافت پیش نویس اساسنامه کانونها -تکمیل توسط
هیات موسس( دانشجو )
تحویل حضوری به کارشناس کانونها
بررسی درشورای فرهنگی دانشگاه - صدور مجوز
 
 
   خانم مرادی
 
 03137932223 داخلی  6                                        
مجوز برگزاری برنامه فرهنگی
منوی آئین نامه ها - کانونها
منوی فرم ها - کانونها

مراجعه دانشجوبه پرتال معاونت فرهنگی اجتماعی و واحد کانونها
دریافت فرم برگزاری برنامه فرهنگی
( اکران فیلم ، اجرای تئاتر، جشنواره و..)
تکمیل فرم و برآورد هزینه 
تحویل به کارشناس
بررسی در جلسه شورای ناظر بر کانونها
صدور مجوز
 
  خانم مرادی
   03137932223 داخلی  6   
عضویت به عنوان همکار انجمن علمی
منوی آئین نامها 
منوی فرم های انجمن علمی
 
مراجعه به پرتال معاونت فرهنگی اجتماعی  قسمت فرم ها 
دریافت فرم همکاری با انجمن های علمی/
تکمیل و تحویل فرم به انجمن های علمی واقع در هر دانشکده
 
  خانم جوانی
03137932198   داخلی 315
درخواست کاندیداتوری انجمن علمی
منوی آئین نامه ها
منوی فرم های انجمن علمی

 
مراجعه حضوری به دفتر مرکزی انجمن های علمی ( طبقه فوقانی مصلای الغدیر)
و یا دفاتر کارشناسان فرهنگی در هر دانشکده
پرتال معاونت فرهنگی اجتماعی
قسمت فرم ها دریافت فرم کاندیداتوری انجمن های علمی 
تکمیل و تحویل فرم به کارشناس فرهنگی دانشکده مربوطه

 
خانم جوانی
03137932198داخلی 315
فرم برنامه پیشنهادی
منوی آئین نامه ها
منوی فرم های انجمن علمی

 


مراجعه به پرتال معاونت فرهنگی اجتماعی / قسمت فرم ها 
دریافت فرم پیشنهاد طرح انجمن های علمی
تکمیل و امضاء توسط دبیر انجمن علمی
تایید و امضا توسط استاد مشاور انجمن علمی
تایید و امضا توسط معاون فرهنگی دانشکده ذیربط 
مراجعه حضوری و تحویل فرم به دفتر مرکزی انجمن های علمی
طرح و تایید در کمیته حمایت ونظارت بر انجمن های علمی

 
خانم جوانی
03137932198   داخلی 315
گزارش کار
منوی آئین نامه ها
منوی فرم های انجمن علمی

 

مراجعه به پرتال معاونت فرهنگی اجتماعی / قسمت فرم ها

دریافت فرم گزارش برنامه های انجمن های علمی 
تکمیل و امضاء توسط دبیر انجمن علمی
مراجعه حضوری و تحویل فرم به دفتر مرکزی انجمن های علمی
 
 
خانم جوانی
03137932198   داخلی 315


 
 


 
 


 
 
تاریخ به روز رسانی:
1400/10/04
تعداد بازدید:
7186
Powered by DorsaPortal