۱۴۰۳ چهارشنبه ۳ مرداد

اداره فوق برنامه و انجمن های علمی

اداره فوق برنامه و انجمن های علمی

 رئیس اداره :دکتر رضا رمضانی
 
کارشناس مسئول : خانم فهیمه جوانی 
 
 کارشناسی: دانشگاه فنی شیراز، تاریخ اخذ 1389
کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی اصفهان، تاریخ اخذ 1391
دکتری: دانشگاه فردوسی مشهد، تاریخ اخذ 1395
 

این دفتر در راستای جهت‌دهی، پشتیبانی و حمایت از فعالیت‌های علمی - پژوهشی و ایجاد انگیزه و پویایی در میان دانشجویان فعالیت می‌کند. هدف اصلی آن تشویق دانشجویان برای فعالیت‌های علمی و در عین حال انجام کارهای تیمی و مشارکت جدّی و فعال دانشجویان مستعد در مسابقات مطرح ملی و بین‌المللی است.

به طور خلاصه در آیین‌نامۀ مربوط به این دفتر پیش‌بینی شده است که تعدادی از دانشجویان ضمن تشکیل یک تیم علمی، فعالیت علمی خود را با تأیید و نظارت یک یا چند نفر از اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه، آغاز و بعد از اطمینان از عملی‌بودن و یا ارزشمندی فعالیت هدف‌گذاری‌شده برای بهره‌مندی ازحمایت این دفتر، فرم «درخواست حمایت» را تکمیل می‌کنند؛ بعد از طی مراحل، حمایت مالی از فعالیت انجام می‌شود. شرایط استفاده از حمایت مالی در کاربرگ مربوط به آن آورده شده است. اعزام تیم‌ها به مسابقات ملی و بین‌المللی هم مشمول حمایت می‌شود که کاربرگ مربوط به آن فرم «اعزام به مسابقات» است. فرم‌های مذکور در همین صفحه بارگذاری شده‌اند.

دانشجویان گرامی می‌توانند فرم‌های مذکور را به سرکار خانم جوانی در طبقۀ بالای مصلای «الغدیر»، ادارۀ کل امور فرهنگی - دفتر هماهنگی انجمن‌های علمی، تحویل دهند.

انواع حمایت‌ها

1- حمایت ازساخت نمونۀ ابتدایی تا حداکثر 75% ازکل هزینۀ لازم ازمحل اعتبارات حوزۀ معاونت پژوهش وفناوری دانشگاه؛

2- هزینۀ شرکت درمسابقات معتبر ملی و بین‌المللی از قبیل هزینۀ ثبت نام و بلیط رفت و برگشت برای حداکثر دو دانشجو (برای تعداد بیشتر دانشجویان درکمیتۀ تخصصی تصمیم‌گیری می‌شود)؛

3- تقدیر از تیم‌های موفق واستاد ناظر طرح درصورت کسب رتبۀ اول تا سوم و یا 10% رتبه‌های اول تیم‌های شرکت‌کننده، متناسب با نوع و سطح مسابقه؛ این تقدیر به صورت تسهیلات ادامۀ تحصیل درمقاطع بالاتر دانشگاه اصفهان، اعتبار پژوهشی و نظایرآن در چهارچوب ضوابط و مقررات و مطابق با تأیید ابتدایی معاون پژوهش وفناوری دانشگاه و تأیید نهایی هیأت رؤسا انجام می‌شود.

مسابقات

یکی از شرایط حمایت دفتر و معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، تأیید اعتبار رویداد از نظر علمی، فنی و اجرایی است که مدیر دفتر وکمیتۀ تخصصی آن را تعیین میکنند. در این زمینه، رویدادهایی مانند جشنواره‌های خوارزمی، شیخ بهایی، فارابی و رازی به عنوان رویداد معتبر ملی شناخته می‌شوند. سایر رویدادهای ملی و بین‌المللی که شرایط ذیل را داشته باشند، مدیر دفتر و کمیتۀ تخصصی آنها را بررسی و در صورت تأیید، برای تصویب نهایی به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه اعلام می‌کنند.

1- رویداد، سابقۀ برگزاری مستمر داشته باشد (حداقل 5 دوره برای رویدادهای ملی و 10 دوره برای رویدادهای بین‌المللی)؛

2- برگزاری آن در سطح دانشجویی و یا دانش‌آموختگان دانشگاه باشد؛

3- روند داوری معتبر داشته باشد؛

4- در رویداد بین‌المللی، حداقل 15 کشور شرکت کرده باشند که 5 کشور از مجموع شرکت‌کنندگان از 50 کشور اول دنیا در زمینۀ تولید علم و فناوری باشند.

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1402/11/09
تعداد بازدید:
6583
Powered by DorsaPortal