۱۴۰۲ چهارشنبه ۵ مهر
تشكل ها

نام و نام خانوادگي:اختردانش

سمت : كارشناس مسئول تشكل هاي اسلامي

حوزه خدمت :معاونت فرهنگی اجتماعی

شماره تماس: ۳۷۹۳۲۲۲۴ داخلي 321

تشكل هاي اسلامي به عنوان يكي از مهمترين نهادهاي داراي نقش اساسي فرهنگ سازي در دانشگاه هابه شمار مي آيند كه در حوزه هاي گوناگون علمي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي، اعتقادي... ودر سطوح مختلف دانشگاهي، محلي، ملي و... بطور گسترده، فعاليت هاي خيرخواهانه، متعهدانه، منضبطانه و داراي ضريب تأثير گذاري مستقيم و غير مستقيم بر جامعه را عهده دارند.

اين تشكل ها حاصل شكل گيري دغدغه هاو انسجام يابي اين دغدغه ها در فضاي جمعي از دانشگاهيان است كه با همكاري و همراهي مسئولين دانشگاهي امكان حيات، تداوم و شكوفايي مي يابد.

اين در حاليست كه عملكرد ايشان در نتيجه تلاش براي يافتن راهكارهاي توسعه و تحول، با بهره گيري از اصول ملي و آموزه هاي سنتي لازم در جامعه و به عبارت ديگر هم آوا ساختن اصول دروني و بومي در كنار توسعه علمي و فني در دانشگاه هاست كه در اين ميان نقش مستقيم مسئولين و متوليان امر فرهنگ در دانشگاه و بالاخص اعضاي محترم هيأت نظارت در هدايت، حمايت و پشتيباني از اين تشكل ها داراي اهميت بسزائي است.

آيين نامه و دستورالعمل اجرايي فعاليت تشكل هاي اسلامي دانشگاهيان[1] بر اساس مصوبه چهارصد و چهل و هشتمين جلسه مورخ 78/06/09 شوراي عالي انقلاب فرهنگي با نظر به اصول عمومي و اختصاصي حاكم بر دانشگاه ها و به منظور توسعه و تشويق فعاليتها و حمايت از حقوق سياسي و اجتماعي دانشگاهيان در چهارچوب قوانين موضوعه كشور تدوين گرديده است؛ اين آئين نامه داراي فصولي متعدد مي باشند كه از جمله آن مي توان به موارد زير اشاره كرد:

o فصل اول: كليات و تعاريف (شامل دانشگاه، دانشگاهيان، تشكل اسلامي، اعضا و...)

o فصل دوم: ساختار تشكل ها (شامل تعداد افراد، ويژگي هاي علمي، اعتقادي، سياسي...، هيأت موسس، الزامات، شرح وظايف، شرح اختيارات و ...)

o فصل سوم: هيأت نظارت بر تشكل ها(شامل ماهيت، تركيب اعضا، شرح وظايف، حوزه اختيارات)

o فصل چهارم: هيأت منصفه رسيدگي به تخلفات تشكل ها(شامل ماهيت، تركيب اعضا، شرح وظايف، حوزه اختيارات)

دبيرخانه هاي زير مجموعه اين واحد عبارتند از:

1- دبيرخانه تشكل هاي اسلامي:

اين دبيرخانه بر اساس چارت سازماني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به عنوان زيرمجموعه مستقيم معاون فرهنگي اجتماعي دانشگاه در سال 1389 بطور رسمي آغاز بكار نمود.

2- دبيرخانه هيأت نظارت : متشكل از رئيس محترم دانشگاه، مسئول محترم دفتر نهاد مقام معظم رهبري، معاون محترم فرهنگي اجتماعي، نماينده محترم وزير علوم در دانشگاه

3- هيأت منصفه رسيدگي به تخلفات تشكل ها

4- دبيرخانه كرسي هاي آزادانديشي و مناظره دانشگاه اصفهان و دانشگاه هاي استان

تاریخ به روزرسانی:
1401/11/02
تعداد بازدید:
2514
Powered by DorsaPortal